Vem får hålla ett lotteri?

Huvudregeln är att man måste ha tillstånd för att arrangera lotterier för allmänheten i Sverige (§9 Lotterilagen). Det finns dock undantag från denna regel. Två exempel på flitigt använda undantag är undantaget för offentliga nöjestillställningar och undantaget för tryckta periodiska tidskrifter. Du kan läsa mer om undantag här nedanför.

Att arrangera ett lotteri utan erforderligt tillstånd kan leda till böter eller fängelse i höst 6 månader.

Vem kan få tillstånd att arrangera lotteri?

vem får hålla lotterierDet är normalt bara ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet som får sina ansökningar om lotteritillstånd beviljade. (Se §15 Lotterilagen.)

Fältet för vad som kan anses vara allmännyttig verksamhet är brett. Det kan till exempel röra sig om vissa sociala, politiska, idrottsliga eller kulturella ändamål, inklusive konstnärliga ändamål.

När får man ordna lotteri utan tillstånd?

Om vissa förutsättningar är uppfyllda är det tillåtet att ordna lotteri utan tillstånd. Mer information om dessa undantag hittar du i lotterilagen. Två exempel på undantag är undantaget för offentliga nöjestillställningar och undantaget för tryckta periodiska tidskrifter, radio och teve.

För alla undantag finns det krav som måste uppfyllas för att undantaget ska gälla, det kan till exempel krävas att slumpmomentet kombineras med ett prestationsmoment och/eller att vinstens storlek håller sig under en viss nivå.

Undantag för offentliga nöjestillställningar

Det är tillåtet att anordna lotteri utan tillstånd i samband med en offentlig nöjestillställning, till exempel en marknad eller en danstillställning. Se §20 i Lotterilagen.

Att ordna lotteri utan tillstånd i samband med offentlig nöjestillställning är dock endast tillåtet om varje insats är maximalt 1/6000 av basbeloppet och högsta vinsten är maximalt 1/60 av basbeloppet. Med basbeloppet menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta prisbasbelopp justeras årligen, vid behov, så att det reflekterar rådande prisbild i samhället.

I skrivande stund är 1/60 av prisbasbeloppet drygt 738 kronor.

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor.

44 300 kronor / 60 = 738 kronor och 33 öre

Man behöver inte själv vara arrangör av en offentlig nöjestillställning för att omfattas av undantaget. En idrottsklubb kan till exempel utan krav på tillstånd ordna ett lotteri i samband med stadens årliga sommarmarknad.